MEKF

epoxidové lepidlo a spárovací hmota tř. R2T, EC 1PLUS

Chemicky vysoce odolné dvousložkové lepidlo a spárovací hmota pro obklady a dlažby, vhodné i pro bazény. Pro venkovní i vnitřní použití.

Míchací poměr 2,5 (A) : 1 (B). Doba pokládky 15 minut, doba zpracování 30 minut, pochozí po 24 hodinách. Mechanicky zatížitelné po 3 dnech, chemicky zatížitelné po 7 dnech.

Dokumentáció
Technikai adatlap