MVJ 310

Finom mészvakolat kézi felhordás, beltéren
Mész vakolat kézi felhordás. A felszín eldolgozható símító fi lccel. Alkalmazható mint befejezo réteg beltéren.
Szemcsenagyság 0-0,6 mm, fajsúlya 1750-1850 kg/m3, szárazanyag szükséglet 5 kg/m2/3 mm vastag réteghez.
Dokumentáció
Teljesítménynyilatkozat
Biztonsági adatlap